Länkar

Information/länkar

Advokatsamfundet www.advokatsamfundet.se

Brottsoffermyndigheten www.brottsoffermyndigheten.se

Åklagarmyndigheten www.aklagare.se

Rättshjälpsmyndigheten www.rattshjalp.se

Domstolsverket www.domstol.se

Polisen www.polisen.se

Rättegångsskolan www.rattegangsskolan.se

Kriminalvården www.kriminalvarden.se​

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/Allman-information/

Om du anlitar Harri Elste Vattsjö för privat advokatuppdrag finner du Allmänna villkor för Advokatuppdrag här.