Misstänkt för brott?

Vad ska du göra om polisen kallar dig till förhör eller om du blir gripen eller anhållen för ett brott?

Begär advokat. Du har rätt att själv välja advokat. Du behöver inte uppge någon inställning till misstankar som riktas mot dig. Du behöver inte svara på polisens frågor.

Rätt till försvarare

Den som är misstänkt för brott har i princip alltid rätt till en advokat. Om du blir misstänkt för ett brott som kan ge fängelse har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Om det är ett allvarligt brott eller om du är anhållen kommer polisen att se till att du får en försvarare redan under polisutredningen men du kan också själv, när som helst under utredningen, säga till att du vill ha en offentlig försvarare.

Du har rätt att själv välja försvarsadvokat

Om du vill ha en särskild advokat som försvarare måste du meddela det till polisen eller till tingsrätten så snart som möjligt. Om du inte väljer själv kommer domstolen att förordna en advokat från en lista över alla som vill ha försvararuppdrag. Det betyder att du riskerar att bli förordnad en advokat som inte är specialiserad på brottmål och som inte har någon eller bara en begränsad erfarenhet av uppdrag som offentlig försvarare.

Polisen kan ibland säga att man inte behöver någon advokat för att försöka få fram vissa uppgifter och för att förhöret skall kunna hållas genast utan att invänta att en advokat skall anlända. Det som den misstänkte säger under förhöret kan bli avgörande för den fortsatta utredningen och slutligen för frågan om åtal skall väckas eller inte, det kan alltså vara mycket viktigt att ha en försvarare som är specialiserad på brottmål med sig redan vid det första förhöret.

Om du blir kallad till polisförhör kan du redan i samband med kallelsen för polisen uppge att du begär mig som offentlig försvarare. Du kan även ringa mig så ser jag till att tingsrätten innan förhöret får in en begäran om en offentlig försvarare för dig. Om det behövs får tiden för förhöret flyttas till dess att beslutet om försvarare är klart.

Rätten att inte behöva yttra sig i ett polisförhör

Du har rätt att inte yttra dig vid ett polisförhör, du behöver alltså inte svara på några frågor överhuvudtaget. Du behöver inte heller för polisen förklara varför du inte vill svara på några frågor. Det är din rättighet enligt lagen och polisen ska upplysa dig om det innan de ställer någera frågor.

Tänk på att även om polisen inte formellt håller ett förhör med dig eller om du ännu inte är delgiven någon brottsmisstanke så kan det du säger till en polis skrivas ner i en så kallad promemoria av polisen och uppgifterna kan sedan användas mot dig under en brottsutredning och vid en eventuell rättegång. Polisen som hört dig lämna uppgifter eller eller gjort iakttagelser kan kallas till rättegången som vittne för att berätta om vad han eller hon har hört och/eller sett.

Om du är misstänkt för ett brott är det ofta klokt att biträdas av advokat redan vid det första förhöret eller så snart det kan ske under förundersökningen.
Om du inte beviljas en offentlig försvarare eller inte får byta till den advokat du önskar har du alltid rätt att på egen bekostnad anlita en privat försvarare.

Är du missnöjd med den försvarare som domstolen har utsett har du i vissa fall rätt att byta till en annan advokat, du måste då skriftligen begära byte av försvarare hos tingsrätten eller i förekommande fall hos hovrätten och du måste ange skälen till varför du vill byta försvarare. Ring mig så hjälper jag dig med detta.

Kontakta oss