Ekonomisk brottslighet

Misstänkt för ekonomiskt brott?

Om du blir misstänkt för ekonomisk brottslighet eller riskerar att bli misstänkt kan det vara av stor betydelse att anlita en försvarare i ett så tidigt skede som möjligt.

Harri Elste Vattsjö har stor erfarenhet av att försvara klienter som misstänkts eller åtalats för eko-brott, det kan tex röra sig om:

-Bokföringsbrott
-Skattebrott
-Försvårande av skattekontroll
-Förskingring, trolöshet mot huvudman, mut/korruptionsbrott (also experienced in FCPA-investigations)
-Övriga former av oredlighetsbrott

Kontakta oss